Tạp chí Khoa học Yersin, T. 1, S. 1 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN NÔNG THÔN HỌC ĐẠI HỌC Ở TP. HỒ CHÍ MINH

Lê Sĩ Hải

Tóm tắt


Tự thích nghi và thích nghi; các yếu tố tác động đến sự thích nghi của sinh viên từ các vùng nông thôn lên thành phố học tập là vấn đề quan trọng, ảnh hưởng đến kết quả học tập và sự thành bại của mỗi sinh viên sau khi ra trường. Bài viết này mới mang tính giả thuyết về các yếu tố tác động đến kết quả học tập của sinh viên. Mẫu nghiên cứu còn hạn chế nhưng bước đầu chúng tôi đưa ra 3 yếu tố chính: Môi trường sống, môi trường học tập và định hướng lựa chọn nghề nghiệp nhằm gợi mở cho những nghiên cứu sâu hơn, khái quát hơn, từ đó có những điều chỉnh giúp cho sinh viên có khả năng thích nghi, sống tốt hơn ở môi trường mới để có được kết quả học tập và công việc tốt trong tương lai.


Toàn văn: PDF