Tạp chí Khoa học Yersin, T. 2, S. 1 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH BINARY LOGISTIC PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA

Bùi Huy Khôi, Nguyễn Thị Ngân

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm ứng dụng mô hình binary logistic phân tích chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh toàn cầu hóa. Dữ liệu được khảo sát và thu thập từ 550 sinh viên đang theo học tại Đại học FPT, Đại học Công nghiệp Tp. HCM và Đại học Công nghệ thông tin Gia Định. Mô hình nghiên cứu đề xuất dựa trên nghiên cứu về chất lượng giáo dục đại học của một số tác giả trong và ngoài nước trong bối cảnh toàn cầu hóa. Độ tin cậy và giá trị của thang đo được kiểm định bằng nhân tố khám phá (EFA). Kết quả phân tích mô hình hồi quy binary logistic cho thấy chất lượng giáo dục đại học có quan hệ với tính tiếp cận, cơ sở vật chất và tính truyền miệng.


Toàn văn: PDF