Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 3 (2018) Ô nhiễm của gene kháng thuốc (ARGs) trong bùn bể tự hoại ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN TRÀ MI, HỒ TÁ GIÁP, NGUYỄN XUÂN BÌNH, NGUYỄN HỒ CÁC DUNG
 
S. 1 (2018) Ảnh hưởng của nhiệt độ đến động học quá trình sấy đối lưu của một số loại nấm tại Việt Nam Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ VÂN LINH, NGUYỄN QUỐC DUY, TRƯƠNG QUỲNH TRÂN, LÊ THỊ THU
 
S. 1 (2018) Ứng dụng lưu chất CO2 siêu tới hạn trong nghiên cứu và sản xuất Tóm tắt   PDF
ĐOÀN THỊ NGÂN, LÊ TRẦN THẢO NGUYÊN, HOÀNG HỒNG HẠNH, BÙI MINH QUANG, NGUYỄN LÊ TUYÊN, LÊ VĂN MINH
 
S. 2 (2018) Ứng dụng phương pháp đáp ứng bề mặt tối ưu hóa điều kiện quá trình phản ứng xà phòng hóa từ dầu dừa tỉnh Bến Tre Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ CẨM TRINH, PHAN NGUYỄN QUỲNH ANH, LÊ THỊ HỒNG NHAN, TRẦN THIỆN HIỀN, LÊ TẤN HUY, NGUYỄN PHÚ THƯƠNG NHÂN, BẠCH LONG GIANG
 
S. 1 (2018) Cải thiện khả năng phát hiện tấn công mạng bằng kỹ thuật học sâu Tóm tắt   PDF
TÔ TRỌNG TÍN, TRẦN VĂN LĂNG
 
S. 1 (2018) Cytotoxic activity of Combretum quadrangulare leaf extracts on HepG2 cancer cell line Tóm tắt   PDF
THI PHUONG NGUYEN, THUC HUY DUONG, HUU HUNG NGUYEN
 
S. 1 (2018) Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 Tóm tắt   PDF
NGUYỄN LỘC
 
S. 3 (2018) Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Khoa Du lịch và Việt Nam học, gắn với Cách mạng công nghiệp 4.0 Tóm tắt   PDF
TRƯƠNG THỊ TUYẾT NƯƠNG
 
S. 2 (2018) Khai thác luật kết hợp từ các tập mục hữu ích cao Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ THÚY LOAN, MAI HOÀNG THẮNG
 
S. 2 (2018) Khảo sát ảnh hưởng của một vài chất điều hòa tăng trưởng thực vật trong nuôi cấy in vitro cây viễn chí lá nhỏ (polygala paniculata L.) Tóm tắt   PDF
LÊ THU THỦY, BÙI TRANG VIỆT, TRẦN THANH HƯƠNG
 
S. 1 (2018) Khảo sát hoạt tính sinh học của chất biến dưỡng từ hệ endophyte cây thông đỏ lá dài (Taxus wallichiana Zucc., Taxaceae) Tóm tắt   PDF
LÊ QUANG HẠNH THƯ, VÕ THỊ BẠCH HUỆ, NGUYỄN ĐINH NGA
 
S. 3 (2018) Khảo sát tác dụng an thần của bài thuốc á tử dưỡng tâm hoàn kh ng có thạch xương bồ trên thực nghiệm Tóm tắt   PDF
NGUYỄN PHƯƠNG DUNG, LÊ THỊ THU HƯƠNG
 
S. 1 (2018) Khảo sát tác động chống oxy hóa in vitro của lá cây lá dong (Phrynium parviflorum Roxb, Marantaceae) Tóm tắt   PDF
HOÀNG THỊ PHƯƠNG LIÊN
 
S. 1 (2018) Khảo sát tác động giảm đau của các phân đoạn nọc bò cạp heterometrus laoticus scorpionidae Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ THU HIỀN
 
S. 1 (2018) Khảo sát tác động kháng viêm của một số hợp chất flavonoid phân lập từ cây ngải cứu (artemisia vulgaris asteraceae) trên chuột nhắt trắng Tóm tắt   PDF
VÕ THỊ THU HÀ
 
S. 2 (2018) Khảo sát thành phần flavonoid trong cây Cỏ cứt lợn (Ageratum conyzoides L. Asteraceae) Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ KIM LIÊN
 
S. 3 (2018) Khảo sát và đánh giá tính diệt khuẩn và tính mẫn cảm da của sản phẩm nước rửa tay từ dầu dừa tỉnh Bến Tre Tóm tắt   PDF
ÔNG BÌNH NGUYÊN, NGUYỄN THANH QUANG, TRẦN THIỆN HIỀN, NGUYỄN PHÚ THUONG NHÂN, LÂM TRÍ ĐỨC, TRẦN ĐÌNH MẠNH, PHAN NGUYỄN QUỲNH ANH, LÊ THỊ HỒNG NHAN, ĐỖ ĐÌNH NHẬT, LÝ HẢI TRIỀU, LÊ VĂN MÌNH
 
S. 2 (2018) Một quy trình hiệu quả để phân lập và nuôi cấy tế bào gốc trung mô từ tủy xương chuột Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, NGUYỄN HỮU HÙNG
 
S. 1 (2018) Nâng cao năng lực nghề nghiệp của sinh viên ngành kế toán - kiểm toán trong bối cảnh hiện nay Tóm tắt   PDF
NGUYỄN VĨNH KHƯƠNG
 
S. 1 (2018) Nghiên cứu ứng dụng hạt nano béo rắn bao giữ dầu gấc (Momordica cocochinenis Spreng.) (SLNs-Gấc) vào nền kem dưỡng da Tóm tắt   PDF
MAI HUỲNH CANG, LÊ THỊ HỒNG NHAN
 
S. 2 (2018) Nghiên cứu chế tạo vật liệu ZnO nanorods bằng phương pháp điện hóa Tóm tắt   PDF
ĐINH THỊ THANH TÂM, BẠCH LONG GIANG, VŨ THỊ THẠNH THU
 
S. 2 (2018) Nghiên cứu tận thu hạt từ tính từ băng từ (cassette) phế thải Tóm tắt   PDF
LÊ THỊ HỒNG NHAN, NGUYỄN THÁI ANH, PHAN NGUYỄN QUỲNH ANH
 
S. 3 (2018) Nghiên cứu tổng hợp Co-BiVO4 bằng phương pháp thủy nhiệt và đánh giá khả năng quang xúc tác sử dụng ánh sáng nhìn thấy Tóm tắt   PDF
LÊ BẢO TIẾN, CAO ĐẠI VŨ, NÔNG XUÂN NINH, NGUYỄN HỮU VINH, NGUYỄN DUY TRINH, BẠCH LONG GIANG
 
S. 2 (2018) Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất amino của benzimidazole và benzoxazole Tóm tắt   PDF
NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG, ĐINH THỊ THANH TÂM
 
S. 1 (2018) Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng cấu trúc vật liệu khung hữu cơ kim loại MIL-53(Fe) biến tính Nd Tóm tắt   PDF
CaoNGUYỄN HỮU VINH, BẠCH LONG GIANG, NGUYỄN DUY TRINH, BÙI THỊ PHƯƠNG QUỲNH, ĐỖ TRUNG SỸ
 
1 - 25 trong số 51 mục 1 2 3 > >>