Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

C

Chiến, Hồ Nam, Trường Đai học Nông lâm TP.HCM
Chiến, Trương Bách, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Chung, Dương Đình, Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành TPHCM
Cường, Huỳnh Lê Huy, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Cường, Phạm Bá

D

Danh, Bùi Công, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Danh, Nguyễn Thanh, Viện Công nghệ Hóa học - Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam
Diễm, Ngô Thị Thanh, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Diệu, Phan Thị Thanh, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Dung, Le Doan, Ho Chi Minh City University of Food Industry
Duy, Trương Quang, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Duyên, Huỳnh Thị, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Dũng, Lê Doãn, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Dũng, Nguyễn Đình, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Dũng, Nguyễn Hoàng, Viện Sinh học Nhiệt đới, VAST
Dũng, Nguyễn Hoàng, Viện Sinh học Nhiệt đới - VAST
Dược, Nguyễn Thị, Viện Sinh Học Nhiệt Đới , VAST

G

Gái, Đinh Đại, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Giang, Bạch Long, Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành TPHCM
Giáp, Trần Đình, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Giáp, Đỗ Đăng, Viện Sinh Học Nhiệt Đới , VAST
Gjergj, Dodbiba, The University of Tokyo, Graduate School of Engineering, Japan

H

Hà, Giang Ngọc, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Hà, Giang Ngọc, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Hà, Nguyễn Thị, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

26 - 50 trong số 306 mục    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>