Duyệt Chỉ mục Tác giả

A Á Â B C D Đ E Ê G H I K L M N O Ô Ơ P Q R S T U V W X Y Z Tất cả

H

Hien, Nguyen Thi Dieu, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Hien, Truong Thi Dieu, Ho Chi Minh City University of Food Industry
Hoa, Phạm Thị Xuân, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Hoàn, Nguyễn Xuân, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Hoàn, Trần, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Hoàn, Trần
Hoàng, Nguyễn Khánh, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Hoàng, Nguyễn Khánh, Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
Huy, Dương Thúc, Ho Chi Minh City University of Education
Huy, Hoàng Đắc
Huy, Nguyen Nhat, HCM City University of Technology, VNU-HCM
Huyền, Nguyễn Thị Thu, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Hường, Vũ Thị Thanh, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Hường, Vũ Thị, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Hương, Lê Thị Thanh, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Hương, Lê Thị Thanh, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Hương, Nguyễn Thúy, Trường Đại Học Bách Khoa TP HCM
Hương, Nguyễn Thúy, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Hương, Trịnh Thị, Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm
Hương, Trịnh Thị, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Hương, Trịnh Thị, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

K

Kỳ, Nguyễn Minh, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
Kha, Nguyễn Ngọc, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM
Khánh, Nguyễn Duy, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
Khánh, Vũ Bảo, Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành

76 - 100 trong số 306 mục    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>