Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 16, S. 1 (2018) ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG THỰC VẬT LÊN KHẢ NĂNG TẠO CHỒI VÀ RỄ IN VITRO CÂY OẢI HƯƠNG (Lavandula dentata) Tóm tắt   PDF
Trần Thị Anh Thoa, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Trần Hoài Nam
 
T. 17, S. 1 (2018) ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG ANASTROZOLE LÊN CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA HỆ NANO 2-HYDROXYPROPYL-β-CYCLODEXTRIN/ALGINATE Tóm tắt   PDF
Nguyễn Cao Hiền, Nguyễn Thanh Danh, Nguyễn Thị Hà, Trần Thị Minh Thư
 
T. 17, S. 1 (2018) ẢNH HƯỞNG CỦA XỬ LÝ SIÊU ÂM ĐẾN KHẢ NĂNG TRÍCH LY HỢP CHẤT POLYPHENOL VÀ ANTHOCYANIN TỪ VỎ CHANH DÂY (Passiflora incarnate) Tóm tắt   PDF
Lê Trung Thiên, Nguyễn Đình Dũng, Vũ Thị Hường, Hoàng Quang Bình, Hồ Nam Chiến
 
T. 17, S. 1 (2018) ỨNG DỤNG CẮT ẢNH TỰ ĐỘNG TRONG THIẾT KẾ THẺ SINH VIÊN Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Lễ, Phạm Nguyễn Huy Phương, Vũ Văn Vinh
 
T. 18, S. 2 (2019) ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT PSO ĐỂ TỐI ƯU HÓA CÁC THÔNG SỐ BỘ ĐIỀU KHIỂN TRONG HỆ THỐNG BỘ NGHỊCH LƯU ĐỘC LẬP. Tóm tắt   PDF
Văn Tấn Lượng, Nguyễn Ngọc Minh Đoàn, Trần Hoàn
 
T. 18, S. 1 (2019) ỨNG DỤNG MẠNG NƠ-RON ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ CÁNH TAY MÁY SONG SONG Tóm tắt   PDF
Lê Minh Thanh, Văn Tấn Lượng, Lê Khắc Sinh
 
T. 16, S. 1 (2018) BIOREMEDIATION OF SOIL CONTAINING DIOXINS BY USING BACTERIA IN CRUDE OIL Tóm tắt   PDF
Fujita Toyohisa, Dodbiba Gjergj, Shibayama Atsushi, Vo Dinh Long
 
T. 16, S. 1 (2018) CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH VÀ TRUYỀN MIỆNG ĐIỆN TỬ CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI ĐIỂM ĐẾN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thanh Hà
 
T. 18, S. 2 (2019) CÂN BẰNG VÀ ĐỘNG HỌC HẤP PHỤ CỦA ĐỒNG LÊN THAN SINH HỌC CÓ NGUỒN GỐC TỪ PHÂN BÒ. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Thị Cẩm Nhung, Lâm Thị Mỹ Ngọc
 
T. 18, S. 2 (2019) DESIGN AND SIMULATION OF PLANAR INVERTED-F ANTENNA ARRAY FOR LTE2500 APPLICATIONS Tóm tắt   PDF
Tran Thi Bich Ngoc, Tran Van Tho, Le Thanh Toi
 
T. 17, S. 1 (2018) HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐIỂM RÈN LUYỆN SINH VIÊN TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG Tóm tắt   PDF
Bùi Công Danh, Lê Văn Bé
 
T. 18, S. 2 (2019) HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN SẢN PHẨM TRÊN TÀU CÁ XA BỜ CÁC TỈNH PHÍA NAM. Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trí Ái, Nguyễn Như Sơn
 
T. 17, S. 1 (2018) IMPROVED CONTROL SCHEME OF DFIG WIND TURBINE SYSTEMS UNDER UNBALANCED GRID VOLTAGE Tóm tắt   PDF
Văn Tấn Lượng, Phan Thị Chiêu Mỹ, Dương Văn Khải
 
T. 16, S. 1 (2018) ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF XANTHOMONAS AXONOPODIS CAUSING CANKER DISEASE OF LIME TREE AND EVALUATION OF ABILITY OF EXTRACTION FROM STEM OF EUPHORBIA TIRUCALLI AGAINST X. AXONOPODIS Tóm tắt   PDF
Nguyen Thi My Le, Tran Thi Le Minh, Vo Thi Thu Oanh
 
T. 16, S. 1 (2018) KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP ENZYME PECTINASE TỪ Aspergillus niger TRÊN NGUỒN CƠ CHẤT VỎ CAM Tóm tắt   PDF
Huỳnh Phan Phương Trang, Đỗ Thị Hiền
 
T. 17, S. 1 (2018) KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG MỘT SỐ LOÀI CÁ Ở ĐẦM CẦU HAI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Kỳ, Đoàn Thị Quỳnh Trâm, Hoàng Thái Long, Trần Thị Ái Mỹ
 
T. 17, S. 1 (2018) KHẢO SÁT HOẠT TÍNH ỨC CHẾ TỔNG HỢP HẮC TỐ CỦA CÂY HOA HÒE (Sophora japonica L.) TRÊN DÒNG TẾ BÀO U HẮC TỐ B16F10 ỨNG DỤNG TRONG MỸ PHẨM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Hoàng Dũng, Nguyễn Lương Hiếu Hòa, Lê Văn Minh, Phùng Bảo Chi, Lê Quỳnh Loan
 
T. 16, S. 1 (2018) KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP LIPASE TỪ CÁC CHỦNG NẤM MỐC PHÂN LẬP TRONG MÔI TRƯỜNG GIÀU LIPID Tóm tắt   PDF
Đào Thị Mỹ Linh, Trần Thị Mỹ Thảo, Lý Thị Diễm Trang, Lê Thị Mỹ Trinh
 
T. 17, S. 1 (2018) KHẢO SÁT QUÁ TRÌNH KẾT TỦA PROTEIN TỪ DỊCH TRÍCH LY RONG MỀN Chaetomorpha sp. BẰNG ACID VÀ CỒN Tóm tắt   PDF
Trần Chí Hải, Nguyễn Thị Bảo Uyên, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Thúy Hương, Trần Thị Hồng Châu, Lê Thị Hồng Ánh
 
T. 18, S. 1 (2019) KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỔI HOÁ LÝ TRONG QUÁ TRÌNH Ủ CHƯỢP CÁ CƠM Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Hiếu
 
T. 16, S. 1 (2018) KHẢO SÁT SỰ SINH TRƯỞNG, KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA VÀ HÀM LƯỢNG PHENOLIC CỦA CÂY XẠ ĐEN (Ehretia asperula Zoll. & Mor.) IN VITRO DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA ĐÈN LED Tóm tắt   PDF
Trần Trọng Tuấn, Trần Thị Mỹ Trâm, Trịnh Thị Hương, Lê Quỳnh Loan, Nguyễn Hoàng Dũng
 
T. 18, S. 2 (2019) KHẢO SÁT THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tóm tắt   PDF
Võ Anh Kiệt, Phạm Thị Thanh Trang, Trần Quang Bình, Trần Đình Quân
 
T. 18, S. 1 (2019) MỘT PHƯƠNG PHÁP TRA CỨU DỮ LIỆU ẢNH DỰA TRÊN CÂY PHÂN CỤM ĐA NHÁNH CÂN BẰNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Phương Hạc, Văn Thế Thành
 
T. 17, S. 1 (2018) NÂNG CAO TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA SỮA HẠT ĐIỀU BẰNG PHỤ GIA THỰC PHẨM VÀ ĐỒNG HÓA ÁP SUẤT CAO Tóm tắt   PDF
Mạc Xuân Hòa, Nguyễn Thị Thảo Minh
 
T. 16, S. 1 (2018) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA YẾU TỐ NĂNG LỰC MARKETING, HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP DU LỊCH TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Ít, Hoàng Thị Chỉnh, Trần Anh Minh
 
1 - 25 trong số 59 mục 1 2 3 > >>