Tạp chí Dược học, T. 53, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng lên số lượng bạch cầu, tiểu cầu thỏ của cao Kháng mẫn thông tỵ

Bùi Văn Khôi, Tạ Văn Bình

Tóm tắt


Cao "Kháng mẫn thông tỵ" là bài thuốc điều trị viêm mũi dị ứng được giới thiệu trong sách "Trung - Tây y lâm sàng khoa tai mũi họng" có gia giảm cho phù hợp với đặc điểm bệnh tật và con người Việt Nam. Để có cơ sở cho việc tiến hành đánh giá tác dụng của bài thuốc trên lâm sàng, các nhà nghiên cứu tiến hành nghiên cứu này với mục tiêu đánh giá ảnh hưởng của cao Kháng mẫn thông tỵ lên số lượng bạch cầu, tế bào lympho, bạch cầu đa nhân trung tính, tiểu cầu thỏ.

Phương pháp nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu: Thỏ chủng Orytolagus cuniculus 30 con, cả 2 giống, khỏe mạnh, lông trắng, nặng 1,8 - 2,5 kg do Trung tâm Nghiên cứu dê và thỏ cung cấp.

- Chỉ tiêu nghiên cứu: Các chỉ tiêu theo dõi trước và quá trình nghiên cứu: số lượng bạch cầu, tỷ lệ tế bào lympho, tỷ lệ bạch cầu đa nhân trung tính, số lượng tiểu cầu. Tất cả các xét nghiệm trên được đánh giá tại 3 thời điểm: trước uống thuốc, sau 2 tuần và 4 tuần uống thuốc.

- Xử lý số liệu và tính kết quả: Số liệu thu thập được nhập vào máy tính trên phần mềm Epi-info 6.04, sau đó kiểm tra để phát hiện và xử lý các lỗi do vào số liệu sai. So sánh 2 tỷ lệ bằng test c2, so sánh 2 giá trị trung bình bằng test t- Student.

Kết quả nghiên cứu

Cao Kháng mẫn thông tỵ không ảnh hưởng đến số lượng bạch cầu, tế bào lympho, bạch cầu đa nhân trung tính, tiểu cầu trên cả hai lô thỏ, một lô uống với liều 3 ml//kg/ngày (tương đương với liều dùng cho người) và một lô dùng liều gấp 3 lần liều cho người bình thường (9 ml/kg/ngày) tính theo kg thể trọng, liên tục trong 4 tuần.
Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861