Tạp chí Dược học, T. 54, S. 12 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng biến đổi wavelet trong phân tích dược Phần 2: Biến đổi wavelet trong phân tích phổ

Vũ Đặng Hoàng

Tóm tắt


       Trên thực tế, ứng dụng phép biến đổi wavelet để lọc tín hiệu ánh sáng của các máy quang phổ có ưu điểm nổi bật so với các bộ lọc thông thường: làm tăng đáng kể tỉ số tín hiệu - nhiễu đồng thời không làm thay đổi vị trí cũng như độ rộng của pic. Với tín hiệu điện hóa, các wavelet có hình dạng đối xứng (ví dụ Symmlet 8 và Coiflet 2) có khả năng giảm nhiễu và tăng giới hạn phát hiện lên hơn 300 lần.

            Trong lĩnh vực hóa phân tích, biến đổi wavelet ngày càng được ứng dụng như một công cụ rất mạnh trong xử lý phổ (loại nhiễu, cải thiện độ phân giải, nén dữ liệu). Biến đổi wavelet đã chứng tỏ được sự vượt trội so với các thuật toán khác thông qua tính hiệu quả và tốc độ xử lý dữ liệu. Đây là một chủ đề mới chưa được khai thác nhiều trong lĩnh vực hóa phân tích tại Việt Nam. Với phần mềm chuyên dụng MATLAB hiện đang lưu hành, tổng quan này được thực hiện với hy vọng góp phần đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng phép biến đổi wavelet trong phân tích dược.
Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861