Tạp chí Dược học, T. 56, S. 8 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của nguồn hydrat carbon đến khả năng tạo magnesi lactat khi lên men Lactobacillus acidophilus

Nguyễn Minh Ngọc, Đàm Thanh Xuân

Tóm tắt


Magnesi lactat đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như dược phẩm, phụ gia thực phẩm, chất dẻo và một số ngành công nghiệp khác... Magnesi lactat thu được theo phương pháp hóa học thường tạo dạng muối của magnesi với acid D (-) lactic và acid racemic D,L lactic. Sản xuất magnesi lactat bằng phương pháp lên men nhờ vi khuẩn lactic có lợi thế chủ yếu tạo dạng L(+). Tiếp theo các nghiên cứu về điều kiện lên men Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 và tách chiết, tinh chế magnesi lactat, bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của  nguồn hydratcarbon với 4 loại đường glucose, saccarose, maltose, lactose và từ đó lựa chọn được loại đường cũng như nồng độ thích hợp cho quá trình tạo magnesi lactat.

Phương pháp nghiên cứu

Nuôi cấy L. acidophilus thu magnesi lactat; Định lượng acid lactic; Xác định mật độ vi sinh vật trong dịch nuôi cấy; Tách chiết và tinh chế magnesi lactat từ dịch nuôi cấy.

Kết quả nghiên cứu

 

Nghiên cứu này nhằm mục đích lựa chọn nguồn hydratcarbon và thời gian nuôi cấy thích hợp cho quá trình tạo magnesi lactat bằng phương pháp lên men L. acidophilus ATCC 4356 trong môi trường MRS có bổ sung MgCO3. Đã sử dụng 4 loại đường để nuôi cấy và nhận thấy glucose là loại đuờng thích hợp nhất để lên men sản xuất magnesi lactat, nồng độ thích hợp là 9% và thời điểm kết thúc quá trình là 96 giờ.
Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861