Tạp chí Dược học, T. 56, S. 12 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng công nghệ thông tin để xác định bộ dịch chuyển Raman cơ bản của một số dược chất

Đặng Thị Ngọc Lan, Đoàn Cao Sơn, Thái Nguyễn Hùng Thu

Tóm tắt


            Hiện nay, quang phổ Raman đang được nghiên cứu triển khai phục vụ cho phân tích thuốc. Trong các nghiên cứu trước, đã xây dựng được bộ dịch chuyển Raman cơ bản của một số hoạt chất. Các kết quả đạt được cho thấy việc ứng dụng quang phổ Raman trong phân tích thuốc ở nước ta là rất khả thi. Tuy nhiên, với khối lượng dữ liệu phổ Raman thu được rất lớn nên việc xử lý trực tiếp gặp nhiều khó khăn trong tính toán và kết quả xử lý có thể không lặp lại do phụ thuộc vào chủ quan của người phân tích. Để có thể xác định bộ dịch chuyển Raman cơ bản được thuận tiện và khách quan hơn, việc xây dựng một phần mềm đơn giản để xử lý dữ liệu phổ Raman thu được. Phần mềm sẽ giúp việc xử lý các dữ liệu thu được nhanh chóng hơn, khách quan và lặp lại hơn. Microsoft Visual FoxPro là một hệ quản trị dữ liệu thông dụng vừa cho phép thực hiện các lệnh trực tiếp vừa cho phép xây dựng các chương trình được sử dụng để giải quyết xử lý dữ liệu phổ Raman thu được.

Phương pháp nghiên cứu

- Chuẩn bị các viên nén, viên nang.

- Đo phổ Raman của chất chuẩn và từng loại viên bằng máy quang phổ Raman để bàn, dữ liệu phổ được lưu lại dưới dạng các file text (có định dạng txt).

- Xây dựng chương trình xác định bộ dịch chuyển Raman cơ bản dựa trên các dữ liệu phổ của các hoạt chất nghiên cứu trên bằng phần mềm Microsoft Visual FoxPro.

Kết quả

Microsoft Visual FoxPro là một phần mềm khá phổ biến và dễ sử dụng. Trong nghiên cứu này, đã xây dựng được chương trình để xác định bộ dịch chuyển Raman cơ bản của 2 hoạt chất isoniazid và sildenafil cho kết quả khả quan phù hợp với các nghiên cứu trước. Phần mềm xây dựng được sẽ là công cụ hữu hiệu hỗ trợ cho việc sử dụng quang phổ Raman trong công tác kiểm tra giám sát chất lượng thuốc được thuận tiện, nhanh chóng và khách quan hơn.
Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861