Tạp chí Dược học, T. 57, S. 9 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Áp dụng bộ tiêu chuẩn Beers và STOPP trong sàng lọc các thuốc có khả năng không phù hợp trên đơn thuốc xuất viện của bệnh nhân cao tuổi tại một bệnh viện tuyến Trung ương

Phạm Thị Thúy Vân, Quản Thị Thùy Linh, Phan Việt Sinh

Tóm tắt


Một số thuốc được phân loại là thuốc có khả năng không phù hợp (Potentially Inappropriate Medication - PIM) khi sử dụng cho người cao tuổi do tiềm tàng các nguy cơ vượt quá lợi ích trên lâm sàng. Việc nhận diện và ngăn ngừa kê đơn các thuốc này được coi là có khả năng giảm thiểu các hậu quả bất lợi trên đối tượng bệnh nhân này. Hai bộ tiêu chuẩn nhằm sàng lọc các PIM trên người cao tuổi được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay là tiêu chuẩn Beers (phiên bản cập nhật nhất năm 2015) và tiêu chuẩn STOPP (phiên bản 2 năm 2014). Tại Việt Nam, hiện đã có một số nghiên cứu sử dụng một trong hai bộ tiêu chuẩn nói trên làm căn cứ đánh giá. Tuy nhiên, vẫn chưa có công bố nào xác định khả năng áp dụng của 2 bộ tiêu chuẩn trong sàng lọc PIM tại thời điểm ra viện của bệnh nhân cao tuổi. Vì vậy, nghiên cứu này được tiến hành với mục đích xác định khả năng áp dụng của Beers và STOPP trong việc sàng lọc các PIM trên đơn thuốc xuất viện tại một bệnh viện Việt Nam, đồng thời mô tả đặc điểm các PIM phát hiện được theo 2 bộ tiêu chuẩn. Từ đó có những đề xuất liên quan đến việc xây dựng và sử dụng các bộ tiêu chuẩn sàng lọc PIM trong thực hành tại bệnh viện nghiên cứu nói riêng và các bệnh viện Việt Nam nói chung.

Đối tượng nghiên cứu

Các bệnh nhân từ 65 tuổi, ra viện từ 5 khoa lâm sàng thuộc bệnh viện nghiên cứu thỏa mãn tiêu chuẩn: thời gian nằm viện ít nhất là 24 giờ và được kê đơn ít nhất 01 thuốc trong đơn thuốc xuất viện.

Phương pháp nghiên cứu

- Nghiên cứu mô tả tiến cứu trong khoảng thời gian từ 01/11/2016 đến 15/04/2017, với các nội dung: Đặc điểm về nhân khẩu học và bệnh lý; Đặc điểm dùng thuốc; Khả năng áp dụng của 2 bộ tiêu chuẩn trong việc sàng lọc PIM

- Phương pháp xử lý số liệu: Sử dụng phần mềm SPSS 22.0 phân tích số liệu. Sử dụng hệ số Kappa để đánh giá sự tương đồng giữa hai bộ tiêu chuẩn.

Kết quả

            Nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt về khả năng phát hiện PIM giữa hai tiêu chuẩn được áp dụng trên đối tượng nghiên cứu. Điều này gợi ý cần xây dựng bộ tiêu chuẩn phù hợp cho việc phát hiện PIM trên người cao tuổi tại các cơ sở y tế nói riêng và tại Việt Nam nói chung. 
Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861