T. 52, S. 1 (2012)

Mục lục

Bài viết

Một số vấn đề về quản lý giá thuốc ở Việt Nam Tóm tắt
Lê Văn Truyền 02-05
Thẩm tách micro, kĩ thuật định lượng thuốc dạng tự do tại mô đích tác dụng: Nguyên tắc và ứng dụng trong nghiên cứu thuốc Tóm tắt
Nguyễn Thanh Hải, Guiard Bruno, Gardier Alain, Thái Nguyễn Hùng Thu 06-08
Các cây thuốc có tác dụng làm hạ glucose huyết và điều trị đái tháo đường Tóm tắt
Đỗ Trung Đàm 09-12
Nghiên cứu tìm nồng độ manitol thích hợp để bảo quản khối hồng cầu Tóm tắt
Trần Nhân Thắng 13-16
Nghiên cứu bào chế pellet itraconazol bằng phương pháp bao tầng sôi Tóm tắt
Trần Trịnh Công, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Đăng Hòa, Nguyễn Thị Hải Quỳnh 17-20
Nghiên cứu tác dụng an thần thực nghiệm của chế phẩm Sleepy care: Thông báo số 1 Tóm tắt
Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thu Hằng, Đinh Đại Độ, Phùng Thanh Hương, Nguyễn Hoàng Anh 21-25
Xây dựng quy trình phân tích heroin, cocain và các sản phẩm chuyển hóa trong nước tiểu bằng GC/MS Tóm tắt
Nguyễn Tường Vy, Đặng Đức Khanh 26-29
Nghiên cứu điều chế natri risedronat. Phần 2 - Điều chế và xây dựng quy trình kiểm nghiểm natri risedronat Tóm tắt
Trương Phương, Vĩnh Định, Nguyễn Anh Duy, Đặng Thị Kim Ngân 30-35
Các hợp chất flavon glycosid phân lập từ lá cây vam (Diospyros dictyonema Hiern.) Tóm tắt
Nguyễn Văn Bằng, Lục Quang Tấn, Phan Văn Kiệm, Châu Văn Minh, Nguyễn Xuân Nhiệm, Hoàng Lê Tuấn Anh, Đan Thúy Hằng, Phan Tống Sơn, Phạm Hải Yến, Ninh Khắc Bản, Nguyễn Tiến Đạt 35-41
Các hợp chất diterpen phân lập từ loài san hô mềm - Lobophytum compactum Tóm tắt
Đinh Thị Thu Thủy, Châu Văn Minh, Trần Thu Hà, Phan Văn Kiệm, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Xuân Nhiệm, Hoàng Lê Tuấn Anh, Vũ Anh Tú 41-45
Nghiên cứu định lượng scopoletin trong quả nhàu (Fructus Morindae citrifoliae) bằng phương pháp HPLC Tóm tắt
Hoàng Việt Dũng, Đào Văn Đôn, Nguyễn Trọng Điệp, Nguyễn Văn Long, Trương Ngọc Dương, Đoàn Cao Sơn 45-48
Góp phần nghiên cứu các hợp chất labdan diterpen có hoạt tính gây độc tế bào ung thư của thân rễ cây ngải tiên (Hedychium coronarium Koen.) Tóm tắt
Văn Ngọc Hướng, Nguyễn Thị Mai Hương, Lê Anh Tuấn, Vương Văn Trường 48-52
Tác dụng chống viêm và chống tiêu chảy của phương thuốc hoàng cầm thang Tóm tắt
Nguyễn Mạnh Tuyển, Ngô Thị Phương Thúy 52-55


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861