T. 52, S. 2 (2012)

Mục lục

Bài viết

Các cây thuốc có tác dụng làm hạ glucose huyết và điều trị đái tháo đường (tiếp theo số 1/2012) Tóm tắt
Đỗ Trung Đàm 06-09
Đánh giá tương đương sinh học viên nén atenolol 100 mg do Công ty cổ phần Pymepharco sản xuất Tóm tắt
Cao Thị Cẩm Tú, Chu Lý Hải Anh, Trần Thị Quỳnh Chi, Chương Ngọc Nãi, Trịnh Thị Phương Lan 10-13
Xây dựng quy trình sản xuất và tiêu chuẩn hóa bộ kit định lượng glucose trong huyết thanh bằng phương pháp dùng glucose oxydase Tóm tắt
Dương Thị Trúc Ly, Trần Thanh Nhãn 14-16
Khảo sát nồng độ dinatri hydrophosphat thích hợp để bảo quản khối hồng cầu Tóm tắt
Trần Nhân Thắng 17-21
Nghiên cứu ảnh hưởng của cao lỏng thập vị giáng đường phương lên các chỉ số huyết học trên thực nghiệm Tóm tắt
Tiêu Ngọc Chiến, Nguyễn Trọng Thông, Phạm Thị Vân Anh 21-23
Định lượng viên nén TFMPP bằng sắc kí khí GC-FID Tóm tắt
Nguyễn Xuân Trường, Vũ Thị Miền, Nguyễn Lan Hương 23-27
Nghiên cứu cải thiện tốc độ hoà tan itraconazol áp dụng trong bào chế nang cứng Tóm tắt
Phùng Đức Truyền, Dương Lan Linh, Đặng Văn Tịnh, Huỳnh Văn Hoá 27-32
Khảo sát thành phần hoá học cao ethyl acetat cây gừng gió (Zingiber zerumbet (L.) Sm.) Tóm tắt
Ngô Trọng Nghĩa, Nguyễn Tấn Phát, Phùng Văn Trung, Nguyễn Ngọc Hạnh 32-35
Nghiên cứu tổng hợp và bào chế thuốc tiêm fentanyl citrat Tóm tắt
Phạm Duy Nam, Vương Văn Trường, Bùi Thị Hồng Phương, Nguyễn Thanh Hải 36-39
Nghiên cứu tổng hợp carbocystein Tóm tắt
Đào Nguyệt Sương Huyền, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Đình Luyện 40-42
Nghiên cứu một số tác dụng dược lý của fentanyl citrat sản xuất trong nước trên thực nghiệm Tóm tắt
Vũ Mạnh Hùng, Trần Văn Chanh, Nguyễn Hoàng Ngân, Nguyễn Thanh Hải, Phạm Duy Nam 43-47
Nghiên cứu định lượng hợp chất phenol toàn phần trong nhựa mù u dư phẩm (C. inophyllum L.) bằng phương pháp quang phổ UV-Vis Tóm tắt
Hà Minh Hiển, Hà Ngọc Mai, Nguyễn Khắc Quỳnh Cứ, Võ Thị Bạch Huệ, Nguyễn Văn Thị 48-51


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861