T. 52, S. 4 (2012)

Mục lục

Bài viết

Thực trạng thực hiện đấu thầu cung ứng thuốc bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế năm 2010 Tóm tắt
Phạm Lương Sơn, Dương Tuấn Đức, Nguyễn Thanh Bình 02-05
Các cây thuốc có tác dụng làm hạ glucose huyết và điều trị đái tháo đường (tiếp theo) Tóm tắt
Đỗ Trung Đàm 06-10
Thẩm định quy trình sản xuất thuốc tiêm đông khô pantoprazol tại Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I Tóm tắt
Phạm Xuân Chung, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Đăng Hòa, Tăng Diệu Linh, Lê Thị Thu Hằng, Đào Minh Ngọc 11-15
Nghiên cứu ảnh hưởng của bài thuốc thập vị giáng đường phương lên chức năng gan, thận trên thỏ thực nghiệm Tóm tắt
Tiêu Ngọc Chiến, Nguyễn Trọng Thông, Phạm Thị Vân Anh 15-18
Đánh giá hiệu quả điều trị suy thận mạn bằng dung dịch thẩm phân phúc mạc thông qua khả năng tách loại creatinin, ure và 2-microglobulin Tóm tắt
Trần Nhân Thắng, Nguyễn Tiến Phương 18-22
Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương pháp chế biến đến sự tiêu hoá tinh bột củ mài (Rhizoma Dioscoriae persimilis) in-vitro Tóm tắt
Trần Hữu Dũng, Trương Thị Thùy Trang 23-27
Xác định khả năng chịu đựng sự thủy phân của tinh bột củ mài (Rhizoma Dioscorea persimilis) in-vitro bởi hệ enzym amylase Tóm tắt
Nguyễn Thị Thu Thảo, Lê Thị Loan Chi, Trần Hữu Dũng 28-30
Nghiên cứu độ ổn định của các chất chuẩn đối chiếu có nguồn gốc dược liệu conessin, kaempferol và nuciferin sau 15 tháng bảo quản Tóm tắt
Hoàng Thị Tuyết Nhung, Thái Nguyễn Hùng Thu, Trịnh Văn Lẩu 31-34
Xác định hoạt chất ent-kauran diterpenoid trong cây khổ sâm Bắc bộ (Croton tonkinensis Gagnep., Euphorbiaceae) bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao Tóm tắt
Phan Minh Giang, Phan Tống Sơn 34-38
Thành phần hoá học tinh dầu củ gấu biển (Cyperus stoloniferus Rezt.) ở Việt Nam Tóm tắt
Trần Huy Thái, Trần Thị Ngọc Diệp 38-40
Phân lập và xác định cấu trúc của dehydroadynerigenin 3-diginosid, pinoresinol và syringaresinol từ lá trúc đào Tóm tắt
Lê Anh Hào, Nguyễn Tiến Vững 41-43
Nghiên cứu điều chế fenofibrat. Phần 1: Điều chế 4-cloro-4’- hydroxybenzophenon Tóm tắt
Trương Phương, Nguyễn Thị Mỹ Hiên 44-50
Khảo sát việc thực hiện các quy định về nhãn đối với một số thuốc lưu hành trên thị trường Hà Nội Tóm tắt
Nguyễn Thị Song Hà, Hà Văn Thúy 50-54


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861