T. 52, S. 10 (2012)

Mục lục

Bài viết

Cách xác định liều ED50 Tóm tắt
Đỗ Trung Đàm 02-05
Thực trạng phân bố nhân lực dược bệnh viện huyện hiện nay Tóm tắt
Nguyễn Thanh Bình, Trần Bá Kiên 06-09
Các hợp chất có tác dụng sinh học của cây gừng gió (Zingiber zerumbet Sm.) Tóm tắt
Văn Ngọc Hướng, Vương Văn Trường 10-13
Nghiên cứu bào chế viên piroxicam rã trong miệng bằng phương pháp đông khô Tóm tắt
Lê Thị Thu Hoà, Nguyễn Thị Trinh Lan 14-18
Xây dựng công thức bào chế vi nhũ tương chứa lidocain và prilocain Tóm tắt
Nguyễn THạch Tùng, Sang-Cheol Chi 18-22
Nghiên cứu tác dụng hạ glucose huyết và điều chỉnh rối loạn lipid máu của cao lỏng thập vị giáng đường trên chuột nhắt trắng đái tháo đường typ 2 trên thực nghiệm Tóm tắt
Tiêu Ngọc Chiến, Nguyễn Trọng Thông, Mai Phương Thanh, Phạm Thị Vân Anh 23-25
Khảo sát tác động chống thoái hóa tế bào thần kinh của một số cao chiết từ cây trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium L.) trên chuột nhắt trắng Tóm tắt
Nguyễn Hữu lạc Thuỷ, Nguyễn THị Thuận, Trần Phi Hoàng Yến, Võ Thị Bạch Huệ 26-30
Nghiên cứu tác dụng chống viêm của rễ cây đơn kim (Bidens pilosa L.) Tóm tắt
Phạm Văn Vượng, Phạm Thanh Kỳ, Nguyễn Thị Bích Thu, Vũ Mạnh Hùng 31-34
Nghiên cứu định lượng acid oleanolic trong cao khô đinh lăng bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao Tóm tắt
Chử Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Kiều Anh, Trịnh Thị Nhung, Nguyễn Huy Văn, Lâm Thị Bich Hồng 34-38
Khảo sát tinh dầu từ cây hoắc hương (Pogostemon cablin (Blanco) Benth.) thu hái tại thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Tóm tắt
Uông Thị Ngọc Hà, Lê Ngọc Thạch 38-45
Tổng hợp và thử hoạt tính kháng tế bào ung thư của 5-(3’-bromobenzyliden)hydantoin và dẫn chất base Mannich Tóm tắt
Đỗ Thị Thu Hằng, Vũ Trần Anh 45-48
Tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của một số dẫn chất 2-(2’-clorophenylimino -5- aryliden thiazolidin-4-on Tóm tắt
Trương Phương, Võ Thị Mỹ Hương, Nguyễn Thị Bích Thảo, Lê Thị Thanh Thảo 48-54
Xây dựng và tối ưu hóa quy trình tổng hợp 2-hydroxybutyl-beta-cyclodextrin Tóm tắt
Phùng Đức Truyền, Đặng Văn Tịnh, Huỳnh Văn Hoá 55-59
Nghiên cứu khả năng tạo phức của desloratadin và beta-cyclodextrin Tóm tắt
Phạm Thuỳ Trang, Trương Ngọc Tuyền 59-63
Đánh giá tác động can thiệp lựa chọn sử dụng thuốc tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông qua phân tích ABC, VEN Tóm tắt
Nguyễn Trung Hà, Trần Duy Anh, Nguyễn Sơn Nam 64-68


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861