T. 53, S. 1 (2013)

Mục lục

Bài viết

Cách xác định liều ED50 (tiếp theo) Tóm tắt
ĐỗTrung Đàm 02-04
Đánh giá tương đương sinh học thuốc dán hấp thu qua da chứa scopolamin 1,5 mg Tóm tắt
Vũ Thị Huỳnh Hân, Nguyễn Ngọc Sao Mai, Nguyễn Quang Nam, Trần Hùng, Lê Hậu, Lê Quan Nghiệm 05-08
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến tính thấm của dược chất trong hệ trị liệu qua da chứa rivastigmin Tóm tắt
Nguyễn Thạch Tùng, Đào Danh Sơn 09-13
Nghiên cứu các đặc tính lý hóa, hình thái cấu trúc của tinh bột củ mài (Rhizoma Dioscoreae persimilis) ảnh hưởng lên khả năng chịu đựng sự thủy phân bởi hệ enzym amylase Tóm tắt
Trần Hữu Dũng 13-17
Nghiên cứu đặc điểm thực vật, đặc điểm vi học và tác dụng ức chế enzym acetylcholinesterase của loài tiêu lá mỏng (Piper hymenophyllum Miq.) Tóm tắt
Hoàng Việt Dũng, Đỗ Quyên, Nguyễn Minh Chính, Hà Minh Tâm, Tô Đào Cường 18-21
Vai trò của tá dược Mannogem EZ trong công thức viên nén rã nhanh trong miệng chứa S-amlodipin 2,5 mg Tóm tắt
Trịnh Vũ Quốc Bảo, Nguyễn Ngọc Vinh, Đặng Văn Giáp 22-24
Định lượng đồng thời paracetamol, loratadin và dextromethophan HBr trong chế phẩm đa thành phần bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò dãy diod quang Tóm tắt
Đoàn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Đức Tuấn 25-29
Định lượng 1-benzylpiperazin trong viên nén bằng phương pháp sắc kí khí GC-FID Tóm tắt
Nguyễn Xuân Trường, Vũ Thị Miền 30-33
Nghiên cứu phương pháp liposom hóa doxorubicin bằng kỹ thuật chênh lệch nồng độ amoni sulfat Tóm tắt
Nguyễn Thị Lập, Bùi Bá Minh 34-37
Phân lập và xây dựng chất chuẩn crinamidin từ lá trinh nữ hoàng cung Crinum latifolium L. (Amaryllidaceae) Tóm tắt
Nguyễn Hữu Lạc Thủy, Nguyễn Hồng Thiên Thanh, Võ Thị Bạch Huệ 38-41
Phân tích mối liên quan nhân quả trong công thức viên nén phóng thích có kiểm soát bằng tọa độ song song Tóm tắt
Đỗ Quang Dương, Chung Khang Kiệt 42-45
Xác định trình tự đoạn ADN ribosom ITS của loài bạc căn và so sánh sự tương đồng trình tự với một số loài cây thuốc cùng phân họ Chu đằng Tóm tắt
Phùng Thanh Hương, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Hà Thu 46-51
Đánh giá tác dụng bảo vệ cơ quan miễn dịch của dịch chiết tỏi đen Lý Sơn trên chuột bị chiếu xạ Tóm tắt
Vũ Bình Dương, Hồ Anh Sơn, Vũ Xuân Nghĩa, Trịnh Nam Trung 51-55


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861