T. 53, S. 2 (2013)

Mục lục

Bài viết

Tổng quan ứng dụng quang phổ đạo hàm trong định lượng thuốc đa thành phần. Phần 1: Đại cương phổ đạo hàm Tóm tắt
Nguyễn Phương Nhung, Vũ Đặng Hoàng 02-05
Xây dựng quy trình định lượng đồng thời paracetamol và cafein bằng phương pháp điện di mao quản, tối ưu hóa bằng phần mềm JMP Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Yến Nhi, Vĩnh Định 06-10
Nghiên cứu xây dựng công thức bào chế pellet omeprazol bao tan ở ruột Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Chiến, Trịnh Huy Công 10-14
Xây dựng công thức viên nén glimepirid 2 mg với Mannogem 2080 cải thiện độ hoà tan Tóm tắt
Huỳnh Thị Ánh Hằng, Đặng Văn Giáp, Phạm Thị Bích Thủy 14-17
Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sự phóng thích metronidazol từ film cholesteryl dendrimer G5 Tóm tắt
Trần Hữu Dũng 18-23
Nghiên cứu điều chế hệ phân tán rắn hydroxybutyl-beta-cyclodextrin làm tăng độ tan của rutin Tóm tắt
Phùng Đức Truyền, Nguyễn Phước Trường, Huỳnh Văn Hóa, Đặng Văn Tịnh 23-27
Nghiên cứu tác dụng hạ glucose huyết của cao lỏng thập vị giáng đường phương trên chuột nhắt bình thường và một số mô hình tăng glucose máu thực nghiệm Tóm tắt
Tiêu Ngọc Chiến, Nguyễn Trọng Thông, Mai Phương Thanh, Phạm Thị Vân Anh, Nguyễn Kiều Vân 28-32
Xác định cấu trúc và hoạt tính chống oxy hóa của một số flavonoid phân lập từ cây cỏ lào (Chromolaena odorata) Tóm tắt
Nguyễn Tường Vy, Nguyễn Tiến Đạt 32-36
Nghiên cứu đặc điểm thực vật, đặc điểm vi học và tác dụng ức chế enzym acetylcholinesterase của loài tiêu Ba Vì (Piper bavinum C.DC.) Tóm tắt
Hoàng Việt Dũng, Đỗ Quyên, Nguyễn Minh Chính, Tô Đào Cường, Byung Sun Min 36-40
Khảo sát đặc tính dược liệu và bước đầu định danh bằng trình tự ITS và matK cho một mẫu ngải mới tìm thấy ở vùng núi Cấm - An Giang Tóm tắt
Trần Thu Hoa, Trần Hoàng Dũng, Nguyễn Lê Huyền Thanh, Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Nguyễn Thị Phương Thảo, Trần Hồng Bảo Quyên, Trần Công Luận 40-46
Các hợp chất phenylpropanoid phân lập từ rễ cây đơn kim (Bidens pilosa L.) Tóm tắt
Phạm Văn Vượng, Phạm Thanh Kỳ, Nguyễn Thị Bích Thu, Phan Văn Kiệm 46-52
Định lượng đồng thời 6 alcaloid (crinamidin, 6-hydroxycrinamidin, 6-hydroxypowellin, 6-hydroxybuphanidrin, undulatin, 6-hydroxyundulatin) từ cao chiết lá trinh nữ hoàng cung (Crinum latifolium) bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao Tóm tắt
Nguyễn Hữu Lạc Thủy, Lê Minh Thắng, Kiều Lê Thanh Thảo, Võ Thị Bạch Huệ 52-56


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861