T. 53, S. 12 (2013)

Mục lục

Bài viết

Nghiên cứu xây dựng công thức bào chế viên nén amoxicilin hai lớp giải phóng kiểm soát Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Chiến, Nguyễn Thị Nguyên 02-06
Nghiên cứu bào chế gel piroxicam với tá dược nhóm cyclodextrin Tóm tắt
Bùi Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Huyền Trân, Trịnh Thị Thu Loan 06-10
Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hàm lượng một số hợp chất có trong lá cây gạo (Bombax malabaricum DC.) Tóm tắt
Phạm Lê Minh, Hồ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thái An, Thái Nguyễn Hùng Thu 10-14
Phân tích tình hình sử dụng vancomycin tại Bệnh viện Bạch Mai Tóm tắt
Lê Vân Anh, Lương Thuý Lan, Hoàng Thị Kim Huyền 14-18
Đánh giá ảnh hưởng của cắn dịch chiết phân đoạn n-hexan rễ cây chóc máu Nam đến mức độ dung nạp glucose của tế bào C2C12 Tóm tắt
Trần Thị Oanh, Đỗ Thị Nguyệt Quế, Trần Thị Linh 18-22
Đánh giá hoạt tính androgen và tác dụng trên hành vi tình dục của chế phẩm BB1 trên chuột thực nghiệm Tóm tắt
Dương Thị Ly Hương, Nguyễn Trần Giáng Hương 22-26
Tác dụng phục hồi tổn thương gan của hợp chất lacton chiết xuất từ cây xuyên tâm liên trên thực nghiệm Tóm tắt
Mai Phương Thanh, Vũ Thị Ngọc Thanh, Đinh Quang Trường, Phạm Trí Hiếu 27-31
Đánh giá mối liên quan giữa nồng độ đáy và chỉ số AUC0-24/MIC mục tiêu của vancomycin trên bệnh nhân nhiễm tụ cầu vàng tại Bệnh viện Bạch Mai Tóm tắt
Lê Vân Anh, Kiều Tiến Thịnh, Hoàng Thị Kim Huyền, Nguyễn Liên Hương 31-35
Hai saponin glycosid phân lập từ cây bù dẻ tía (Uvaria grandiflora Roxb. ex Hornem) Tóm tắt
Nguyễn Thị Hoài, Hồ Việt Đức, Phan Văn Kiệm 35-40
Các hợp chất phenolic phân lập từ gỗ cây trắc (Dalbergia cochinchinensis Pierre) Tóm tắt
Phạm Thanh Loan, Trần Huy Thái, Nguyễn Thị Hiền, Phan Văn Kiệm, Hoàng Lê Tuấn Anh, Châu Văn Minh 41-45


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861