T. 58, S. 10 (2018)

Mục lục

Bài viết

Tổng hợp và thử hoạt tính gây độc tế bào ung thư của một số dẫn chất acylhydrazon mang khung 4(3H)-quinazolinon Tóm tắt
Cao Thị Cẩm Nhung, Lê Công Trực, Cao Việt Phương, Trần Phương Thảo, Nguyễn Hải Nam 03-07
Phương pháp tổng hợp và thử hoạt tính gây độc tế bào ung thư của một số dẫn chất (E)-N'-(hydroxybenzyliden)-2-acetohydrazid mang khung 2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-on Tóm tắt
Trần Phương Thảo, Lê Công Trực 07-12
Khảo sát hoạt tính kháng viêm in vitro các hợp chất alkaloid từ rễ cây bá bệnh (Eurycoma longifolia Jack) Tóm tắt
Lê Thanh Liêm, Đào Thị Thanh Hiền, Phạm Thanh Bình, Phạm Văn Cường, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Hải Đăng 12-15
Thành phần triterpen phân lập từ bộ phận thân và lá của cây đan sâm trồng ở Việt Nam Tóm tắt
Lê Quốc Hùng, Vũ Đức Lợi, Nguyễn Thị Thanh Bình, Hà Vân Oanh, Phương Thiện Thương, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hữu Tùng 15-18
Một số hợp chất phân lập từ cành và lá cây côm Hải Nam (Elaeocarpus hainanensis Oliv.) mọc tại Việt Nam Tóm tắt
Đào Thu Nga, Phạm Quang Dương, Lê Đăng Quang, Nguyễn Hữu Tùng, Nguyễn Hoàng Giang, Vũ Đình Hoàng 18-22
Các hợp chất xanthon phân lập từ keo ong dú (Lisotrigona furva Engel) Tóm tắt
Hà Thị Thoa, Hoàng Thị Vân, Vũ Thị Kim Oanh, Diệp Thị Lan Phương, Nguyễn Quỳnh Chi, Lê nguyễn Thành 22-24
Nghiên cứu thành phần hóa học cây sài đất (Wedelia chinensis (Osbeck.) Merr.) Tóm tắt
Nguyễn Thị Luyến, Phạm Thanh Bình, Nguyễn Duy Công, Bùi Thị Thúy Luyện, Nguyễn Hải Đăng, Nguyễn Tiến Đạt, Nguyễn Phương Thảo 25-29
Một số hợp chất stilben phân lập từ dược liệu dây gắm (Gnetum montanum Markgr.) Tóm tắt
Lương Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Minh Hằng, Trần Hữu Giáp, Vũ Thị Kim Oanh, Lê Nguyễn Thành 29-32
Nghiên cứu thành phần hóa học rễ sắn dây củ tròn (Pueraria candollei var. mirifica) Tóm tắt
Phạm Văn Diện, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Minh Hằng, Lê Nguyễn Thành, Trần Hữu Giáp, Vũ Thị Kim Oanh 32-35
Phương pháp tổng hợp exemestan từ hợp chất androsta-1,4-dien-3,17-dion Tóm tắt
Cao Đức Tuấn, Trịnh Thị Hải, Bạch Thị Như Quỳnh, Nguyễn Hồng Thu, Bùi Thị Thắm, Trịnh Hiền Trung, Phạm Văn Thức, Nguyễn Văn Hùng 35-38
Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của một số dẫn chất acid hydroxamic mang khung quinazolin Tóm tắt
Nguyễn Thị Thuận, Đoàn Thanh Hiếu, Dương Tiến Anh 38-43
Bước đầu nghiên cứu bào chế viên hoàn giọt chứa đan sâm, tam thất trồng ở Việt Nam Tóm tắt
Trần Trọng Biên, Nguyễn Hà Yên, Bùi Thị Thúy Luyện, Nguyễn Văn Hân 43-48
Hoạt tính kháng nấm và thành phần hóa học của phân đoạn n-hexan thân và lá đương quy di thực Nhật Bản (Angelica acutiloba Sieb. et Zucc.) mọc tại Việt Nam Tóm tắt
Vũ Văn Điền, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Đỗ Văn Phúc, Nguyễn Thanh Hương, Phạm Quang Dương, Nguyễn Quang Tùng, Vũ Đình Hoàng, Nguyễn Hữu Tùng, Phạm Hồng Minh, Lê Đăng Quang 48-52
Tinh chế, xác định hàm lượng và đánh giá độc tính cấp của tác nhân kháng khuẩn linezolid Tóm tắt
Nguyễn Quốc Vượng, Trần Thị Bích Vân, Nguyễn Thị Liên, Vũ Văn Chiến, Phạm Thị Hằng, Nguyễn Thị Huế 52-55
Nghiên cứu tổng hợp thuốc chống ung thư pazopanib hydroclorid. Phần II: Tổng hợp pazopanib hydroclorid từ 2,3-dimethyl-1H-indazol-6-amin ở quy mô phòng thí nghiệm Tóm tắt
Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Gia Anh Tuấn, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Đình Luyện 56-58
Nghiên cứu điều chế cao lá chè xanh (Camellia sinensis (L.) Kuntze) giàu catechin sử dụng nhựa macroporous Tóm tắt
Trần Trọng Biên, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Văn Hân 58-61, 71
Các hợp chất flavonoid phân lập từ cành cây máu chó đá (Knema caxatilis de Wilde) Tóm tắt
Trần Hữu Giáp, Trần Thanh Hoa, Đinh Ngọc Thức, Nguyễn Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Quỳnh Chi, Lê Nguyễn Thành 62-64
Tổng hợp, đặc trưng hóa lý và hoạt tính kháng ung thư in vitro của phức sắt (III)-N,N’-bis(salicyliden)-1,2-phenylendiamin và một số dẫn chất Tóm tắt
Nguyễn Quang Trung, Phạm Thị Phương Nam, Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Quốc Tuấn 64-67
Phương pháp cải tiến tổng hợp bortezomib Tóm tắt
Vũ Ngọc Doãn, Trần Thị Ý Nhi, Đặng Thị Tuyết Anh, Hoàng Thị Phương, Nguyễn Thị Hiển, Đinh Thị Cúc, Lê Nhật Thùy Giang, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Văn Tuyến 68-71
Nghiên cứu tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn một số dẫn chất sulfonamid mới của benzimidazol Tóm tắt
Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thị Thúy, Kim Seyha, Chea Sivmeiy, Đào Nguyệt Sương Huyền, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Đình Luyện 72-74, 81
Nghiên cứu tổng hợp felodipin bằng phương pháp Hanzsch Tóm tắt
Vũ Minh Tân, Lê Thị Hồng Nhung, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Quang Tùng, Đoàn Duy Tiên 75-77
Hoạt tính gây độc tế bào ung thư và thành phần hóa học lá cây đu đủ đực (Carica papaya L.) thu hái tại Quảng Nam – Đà Nẵng Tóm tắt
Đỗ Thị Thúy Vân, Đào Hùng Cường, Giang Thị Kim Liên, Nguyễn Thị Quỳnh Mai 78-81
Pterocarpin và 5-hydroxy-7-methoxyflavone từ quả thể nấm thượng hoàng (Phellinus igniarius (Dc. ex Fr.) Quél.) ở Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Tân Thành, Hoàng Văn Trung, Trần Phương Chi, Trần Đình Thắng 82-84
Thành phần hóa học của cành và lá cây quếch (Chisocheton paniculatus Hiern - Meliaceae) Tóm tắt
Nguyễn Thị Hoài, Hồ Việt Đức 85-88


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861