T. 58, S. 11 (2018)

Mục lục

Bài viết

Khảo sát biến cố bất lợi của ticagrelor ở bệnh nhân mắc hội chứng mạch vành cấp thông qua chương trình giám sát an toàn hậu mãi Tóm tắt
Nguyễn Vĩnh Nam, Lương Anh Tùng, Nguyễn Hoàng Anh, Phạm Nguyễn Vinh, Đỗ Quang Huân, Phạm Đức Đạt, Lê Cao Phương Duy, Phạm Mạnh Hùng, Hà Mai Hương, Nguyễn Thị Thu Phượng, Bùi Thị Thu Quỳnh, Lưu Công Thịnh, Âu Dương Ngọc Trân 03-07
Sàng lọc các chất có hoạt tính ức chế enzym arginase 2 bằng phương pháp in silico Tóm tắt
Lê Minh Trí, Huỳnh Nam Hải, Thái Khắc Minh 07-10
Biến cố trên thận và trên thính giác trong điều trị lao đa kháng ghi nhận qua hoạt động giám sát tích cực tại Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Thị Thủy, Cao Thị Thu Huyền, Nguyễn Bảo Ngọc, Dương Văn Quang, Vũ Đình Hòa, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Viết Nhung 11-15
Dự đoán hoạt tính kháng hemozoin của các chất từ thư viện VICB và MMV Malaria Box bằng phương pháp in silico Tóm tắt
Kim Ngọc Sơn, Trương Văn Đạt, Nguyễn Tiến Huy, Nguyễn Thụy Việt Phương 15-18
Ứng dụng DNA barcoding trong định danh ba kích (Radix morinda officinalis How.) ở Việt Nam Tóm tắt
Phạm Văn Kiền, Đoàn Cao Sơn, Phạm Thị Minh Tâm, Trần Việt Hùng 18-23
Nghiên cứu tiêu chuẩn hóa bài thuốc Testin CT3 dựa trên các chỉ tiêu định tính và định lượng một số chất đặc trưng bằng phương pháp TLC và HPLC Tóm tắt
Nguyễn Thị Phương Thảo, Đỗ Thị Hà, Lê Thị Loan, Vũ Thị Diệp, Vũ Văn Điền, Vũ Mạnh Hùng 23-27
Khảo sát ảnh hưởng của tá dược tới độ hòa tan của viên nén albendazol Tóm tắt
Bùi Thành Dương, Nguyễn Thị Thanh Duyên, Đỗ Thị Thanh Thọ 27-31
Nghiên cứu thực vật học và đa dạng di truyền của cây hồng quân (Flacourtia rukam Zoll. et Mor.) tại Việt Nam Tóm tắt
Thái Thị Cẩm, Huỳnh Kỳ, Văn Quốc Giang, Huỳnh Ngọc Thụy 31-37
Nghiên cứu xây dựng quy trình xác định tạp chất liên quan của mupirocin trong kem thuốc bằng phương pháp HPLC Tóm tắt
Hoàng Kim Dung, Hà Minh Hiển 37-40
Nghiên cứu đặc điểm thực vật của cây thạch tùng đuôi ngựa (Huperzia phlegmaria (L.) Rothm.) Tóm tắt
Nguyễn Thị Hoài, Đoàn Thị Hường, Phạm Thanh Kỳ 40-43
Xây dựng quy trình phân tích đồng thời các chất bảo quản propylparaben, butylparaben, triclosan trong mỹ phẩm bằng phương pháp HPLC/PDA Tóm tắt
Phạm Thị Thu Hường, Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ 43-47
Tác dụng ức chế sản sinh NO in vitro của hai hợp chất kaempferol glycosid phân lập từ phần trên mặt đất của cây bồ giác (Psychotria asiatica L.) Tóm tắt
Bùi Duy Tình, Hồ Cảnh Hậu, Nguyễn Tuấn Quang, Nguyễn Xuân Nhiệm, Hoàng Việt Dũng 47-51
Định lượng sofosbuvir trong chế phẩm bằng phương pháp quang phổ UV-VIS, HPLC và CE Tóm tắt
Phạm Thị Thanh Thảo, Nguyễn Đức Tuấn 51-56
Khảo sát, phân lập thành phần hóa học phân đoạn ethyl acetat của phần trên mặt đất cây quỷ châm thảo (Bidens pilosa L.) Tóm tắt
Nguyễn Thị Ngọc Chi, Võ Văn Lẹo 57-60
Xây dựng và thẩm định quy trình định lượng pinoresinol diglucosid trong cao khô đỗ trọng bằng phương pháp HPLC Tóm tắt
Trần Thanh Tâm, Nguyễn Đức Hạnh, Huỳnh Trần Quốc Dũng, Nguyễn Đức Tuấn 60-64
Tổng hợp và thử hoạt tính sinh học của một số dẫn chất N-hydroxybenzamid mới mang khung 2-methylquinazolin-4(3H)-on Tóm tắt
Nguyễn Thị Thuận, Đoàn Thanh Hiếu, Phan Thị Phương Dung 65-67, 85
Sàng lọc ảo các chất có khả năng ức chế phosphodiesterase 9 ứng dụng trong điều trị Alzheimer Tóm tắt
Lê Minh Trí, Đinh Văn Toàn, Thái Khắc Minh 68-72
Nghiên cứu định lượng lornoxicam trong huyết tương bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ Tóm tắt
Đồng Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thị Dung, Tạ Mạnh Hùng 73-77
Nghiên cứu đặc điểm thực vật của cây cỏ sữa lá lớn tại tỉnh Bình Dương Tóm tắt
Nguyễn Mạnh Thắng, Nguyễn Công Khẩn, Trương Tuyết Mai, Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 77-81
Nghiên cứu đặc điểm hình thái, đặc điểm vi học và khảo sát sơ bộ thành phần hóa học loài cách thư tái (Fissistigma pallens (Fin. & Gagnep.) Merr.) Tóm tắt
Ngô Sỹ Thịnh, Nguyễn Thị Bích Thu, Nguyễn Xuân Nhiệm, Nguyễn Thế Cường 82-85
Nghiên cứu xây dựng và thẩm định phương pháp phân tích đồng thời methylparaben, epirubicin trong thuốc tiêm đông khô epirubicin 50 mg bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao Tóm tắt
Phan Thị Mỹ Hoàng, Võ Thị Thu Hiền 86-88


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861