Chi tiết về Tác giả

Anh, Hà Văn Huỳnh

  • T. 58, S. 3 (2018) - Bài viết
    Tổng hợp và thử hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm của các dẫn chất imin-thioure
    Tóm tắt


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861