Chi tiết về Tác giả

An, Nguyễn Thái

 • T. 52, S. 12 (2012) - Bài viết
  Phân lập catechin và momor-cerebrosid I từ vỏ thân cây gạo (Bombax malabaricum DC.)
  Tóm tắt
 • T. 51, S. 3 (2011) - Bài viết
  Các hợp chất phenylpropanoid glucosid phân lập từ rễ cây bạch đồng nữ (Clerodendrum philipinum Schauer, var. simplex Mold.)
  Tóm tắt
 • T. 51, S. 11 (2011) - Bài viết
  Nghiên cứu tác dụng bảo vệ gan và chống oxy hóa của cao lỏng cây gạo (Bombax malabaricum DC.)
  Tóm tắt
 • T. 54, S. 7 (2014) - Bài viết
  Xây dựng phương pháp xác định hàm lượng một số hợp chất trong cỏ seo gà (Pteris multifida Poir.) bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao
  Tóm tắt
 • T. 54, S. 9 (2014) - Bài viết
  Một số flavonoid được phân lập từ cỏ seo gà (Pteris multifida Poir.) thu hái tại Hà Nội
  Tóm tắt
 • T. 53, S. 12 (2013) - Bài viết
  Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hàm lượng một số hợp chất có trong lá cây gạo (Bombax malabaricum DC.)
  Tóm tắt
 • T. 55, S. 3 (2015) - Bài viết
  Một số hợp chất phân lập từ phân đoạn nước của cỏ seo gà (Pteris multifida Poir.) thu hái tại Hà Nội
  Tóm tắt
 • T. 55, S. 12 (2015) - Bài viết
  Thăm dò tác dụng điều trị gout của lá sa kê
  Tóm tắt
 • T. 56, S. 7 (2016) - Bài viết
  Phân lập flavonol glycosid và byzantionosid B từ lá sa kê (Artocarpus communis J. R. Forst. & G. Forst.)
  Tóm tắt
 • T. 56, S. 10 (2016) - Bài viết
  Phân lập moracin M, dihydromyricetin và cucumegastigman I từ lá sa kê (Artocarpus communis J. R. Forst. & G. Forst.)
  Tóm tắt


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861