Chi tiết về Tác giả

An, Nguyễn Thái

 • T. 52, S. 7 (2012) - Bài viết
  Tác dụng bảo vệ gan và chống oxy hoá của cao nước rễ bạch đồng nữ (Clerodendrum chinense var. simplex (Mold.) S. L. Chen) trên chuột nhắt trắng gây tổn thương bằng paracetamol
  Tóm tắt
 • T. 51, S. 6 (2011) - Bài viết
  Phân lập và nhận dạng epicatechin từ vỏ thân cây gạo (Bombax malabaricum DC.)
  Tóm tắt
 • T. 53, S. 3 (2013) - Bài viết
  Phân lập lupeol và stigmasterol từ vỏ thân cây gạo (Bombax malabaricum DC.)
  Tóm tắt
 • T. 53, S. 4 (2013) - Bài viết
  Kết quả phân lập và nhận dạng taraxeryl acetat, taraxerol và 7α-hydroxy sitosterol từ lá cây gạo (Bombax malabaricum DC.)
  Tóm tắt
 • T. 53, S. 7 (2013) - Bài viết
  Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định hàm lượng một số hợp chất có trong vỏ thân cây gạo (Bombax malabaricum DC.)
  Tóm tắt


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861