Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 57, S. 3 (2017) Bán tổng hợp và đánh giá tác động bảo vệ của 3,3’,4’,7-tetra-O-acetylquercetin sử dụng mô hình suy giảm trí nhớ dài hạn trên chuột nhắt trắng Tóm tắt
Trần Phi Hoàng Yến, Trần Thị Kiều Diễm, Trần Thành Đạo
 
T. 57, S. 9 (2017) Bán tổng hợp, đánh giá hoạt tính chống oxy hóa và ức chế cholinesterase in vitro của một số dẫn chất quercetin methyl hóa Tóm tắt
Trần Phi Hoàng Yến, Trần Thành Đạo
 
T. 56, S. 2 (2016) Báo cáo tóm tắt Tổng kết công tác y tế năm 2015, giai đoạn 2011-2015 và các nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2016-2020, kế hoạch năm 2016 Tóm tắt
Bộ Y tế
 
T. 57, S. 8 (2017) Bốn hợp chất isoflavonoid phân lập từ thân cây bìm bịp (Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau, Acanthaceae) Tóm tắt
Nguyễn Thị Trang Đài, Huỳnh Ngọc Thụy, Mã Chí Thành
 
T. 57, S. 10 (2017) Bốn hợp chất isoflavonoid phân lập từ thân cây bìm bịp Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau, Acanthaceae Tóm tắt
Huỳnh Ngọc Thụy, Nguyễn Thị Trang Đài
 
T. 59, S. 7 (2019) Bốn hợp chất phân lập từ lá cây sầu đâu Azadirachta indica Jus. F., Meliaceae Tóm tắt
Đặng Xuyên Em, Nguyễn Thị Trang Đài, Nguyễn Thị Thu Trâm, Dương Xuân Chữ
 
T. 57, S. 12 (2017) Bốn hợp chất phân lập từ thân cây bìm bịp - Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau, Acanthaceae Tóm tắt
Nguyễn Thị Trang Đài, Kazuki Watanabe Kazuki Watanabe, Huỳnh Ngọc Thụy
 
T. 57, S. 10 (2017) Bốn hợp chất triterpenoid phân lập từ thân cây bìm bịp (Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau, Acanthaceae) Tóm tắt
Nguyễn Thị Trang Đài, Huỳnh Ngọc Thụy
 
T. 59, S. 7 (2019) Bổ sung loài cây thuốc hoàng liên gai lá mỏng (Berberis subacuminata C. K. Schneid.) cho hệ thực vật Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Quỳnh Nga, Phan Văn Trưởng, Phạm Thanh Huyền, Tô Minh Tứ, Hoàng Văn Toán, Phạm Thị Ngọc
 
T. 57, S. 3 (2017) Bổ sung loài cây thuốc mới cẩm cù san hô (Hoya erythrina Rintz) cho hệ thực vật Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Hoàng Tuấn
 
T. 57, S. 5 (2017) Bổ sung loài cây thuốc mới hoàng thảo Cao Bằng (Dendrobium xichouense S. J. Cheng & C. Z. Tang) cho hệ thực vật Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Hoàng Tuấn
 
T. 57, S. 3 (2017) Bổ sung loài cẩm cù num (Hoya nummularioides Costantin) cho hệ thực vật Việt Nam Tóm tắt
Hà Vân Oanh, Nguyễn Hoàng Tuấn, Chử Thị Thanh Huyền
 
T. 56, S. 4 (2016) Bổ sung loài hoàng thảo Quảng Tây (Dendrobium scoriarum W. W. Sm.) cho hệ thực vật Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Hoàng Tuấn, Đỗ Thị Hà
 
T. 56, S. 8 (2016) Bổ sung loài lan Tu Mơ Rông (Sunipia rimannii (H. G. Rchb.) Seid.) cho hệ thực vật Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Hoàng Tuấn, Nguyễn Sơn Hải
 
T. 55, S. 12 (2015) Bổ sung một loài cây thuốc mới - Canna warszewiczii A. Dietr. - cho hệ thực vật Việt Nam Tóm tắt
Ngô Đức Phương, Nguyễn Duy Như, Nguyễn Duy Thuần
 
T. 54, S. 1 (2014) Bộ Y tế: Báo cáo tóm tắt kết quả công tác y tế năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 Tóm tắt
Bộ Y tế Bộ Y tế
 
T. 54, S. 2 (2014) Bộ Y tế: Báo cáo tóm tắt kết quả công tác y tế năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 (tiếp theo) Tóm tắt
Bộ Bộ Y tế
 
T. 54, S. 3 (2014) Bộ Y tế: Báo cáo tóm tắt kết quả công tác y tế năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 (tiếp theo) Tóm tắt
Bộ Y tế Y tế
 
T. 58, S. 9 (2018) Biến cố kéo dài khoảng QTcF ở bệnh nhân sử dụng phác đồ có bedaquilin trong Chương trình Chống lao Quốc gia Tóm tắt
Nguyễn Thị Thủy, Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Mai Phương, Hoàng Thị Thanh Thủy, Nguyễn Viết Nhung, Nguyễn Mai Hoa, Vũ Đình Hòa, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Quốc Thái
 
T. 58, S. 11 (2018) Biến cố trên thận và trên thính giác trong điều trị lao đa kháng ghi nhận qua hoạt động giám sát tích cực tại Việt Nam Tóm tắt
Nguyễn Thị Thủy, Cao Thị Thu Huyền, Nguyễn Bảo Ngọc, Dương Văn Quang, Vũ Đình Hòa, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Viết Nhung
 
T. 52, S. 5 (2012) Biểu hiện gen chịu trách nhiệm sinh tổng hợp hợp chất polyketid từ loại bọ Paederus fuscipes Tóm tắt
Nguyễn Tú Anh
 
T. 54, S. 4 (2014) Biểu hiện gen mã hóa polymelittin trong tế bào HeLa Tóm tắt
Đỗ Hồng Quảng, Lê Quang Huấn
 
T. 56, S. 3 (2016) Biểu hiện gen mã hóa survivin trên dòng tế bào BT474 và A549 Tóm tắt
Đỗ Hồng Quảng
 
T. 52, S. 3 (2012) Bước đầu ứng dụng phần mềm duyệt tương tác thuốc trên một số bệnh án tại Viện Tim mạch - BV Bạch Mai Tóm tắt
Trần Nhân Thắng, Cẩn Tuyết Nga
 
T. 51, S. 12 (2011) Bước đầu ứng dụng phương pháp tính điểm cổ phần có phần mềm hỗ trợ trong đấu thầu thuốc tại Bệnh viện Hữu Nghị Tóm tắt
Hoàng Thị Minh Hiền, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phương Đình Thu, Nguyễn Thị Thu Hương, Bùi Đức Trung
 
51 - 75 trong số 1647 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861