Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 58, S. 12 (2018) Các hợp chất alcaloid và terpenoid phân lập từ cây thạch tùng đuôi ngựa (Huperzia phlegmaria (L.) Rothm.) Tóm tắt
Nguyễn Thị Hoài, Đoàn Thị Hường, Hồ Việt Đức, Phạm Thanh Kỳ
 
T. 52, S. 10 (2012) Các hợp chất có tác dụng sinh học của cây gừng gió (Zingiber zerumbet Sm.) Tóm tắt
Văn Ngọc Hướng, Vương Văn Trường
 
T. 56, S. 5 (2016) Các hợp chất chalcon phân lập từ thân cam thảo dây (Abrus precatorius L.) thu hái tại Thanh Hóa Tóm tắt
Đỗ Thị Hà, Nguyễn Thị Ngọc Loan, Nguyễn Thị Duyên
 
T. 52, S. 1 (2012) Các hợp chất diterpen phân lập từ loài san hô mềm - Lobophytum compactum Tóm tắt
Đinh Thị Thu Thủy, Châu Văn Minh, Trần Thu Hà, Phan Văn Kiệm, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Xuân Cường, Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Xuân Nhiệm, Hoàng Lê Tuấn Anh, Vũ Anh Tú
 
T. 52, S. 1 (2012) Các hợp chất flavon glycosid phân lập từ lá cây vam (Diospyros dictyonema Hiern.) Tóm tắt
Nguyễn Văn Bằng, Lục Quang Tấn, Phan Văn Kiệm, Châu Văn Minh, Nguyễn Xuân Nhiệm, Hoàng Lê Tuấn Anh, Đan Thúy Hằng, Phan Tống Sơn, Phạm Hải Yến, Ninh Khắc Bản, Nguyễn Tiến Đạt
 
T. 59, S. 1 (2019) Các hợp chất flavon và phenolic phân lập từ phân đoạn ethyl acetat của cây thủy bồn thảo (Sedum sarmentosum Bunge) thu tại Sa Pa Tóm tắt
Đoàn Xuân Đinh, Nguyễn Minh Dũng, Nguyễn Thượng Dong, Phạm Thị Nguyệt Hằng, Lê Cảnh Việt Cường, Lê Thị Liên, Nguyễn Hải Đoàn, Hoàng Lê Tuấn Anh
 
T. 58, S. 10 (2018) Các hợp chất flavonoid phân lập từ cành cây máu chó đá (Knema caxatilis de Wilde) Tóm tắt
Trần Hữu Giáp, Trần Thanh Hoa, Đinh Ngọc Thức, Nguyễn Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Quỳnh Chi, Lê Nguyễn Thành
 
T. 51, S. 10 (2011) Các hợp chất flavonoid phân lập từ lá cây gừa Ficus microcarpa L. f. Tóm tắt
Nguyễn Xuân Cường, Phan Văn Kiệm, Châu Văn Minh, Nguyễn Xuân Nhiệm, Hoàng Lê Tuấn Anh, Vũ kim Thư, Phạm Hải Yến, Nguyễn Hoài Nam, Ninh Khắc Bản, Trương Nam Hải
 
T. 56, S. 3 (2016) Các hợp chất flavonoid từ cặn ethyl acetat lá dâu tằm (Morus alba L.) thu hái tại Thanh Hóa Tóm tắt
Đỗ Thị Hà, Nguyễn Thị Thu
 
T. 58, S. 3 (2018) Các hợp chất flavonoid từ phần trên mặt đất loài ban lá dính (Hypericum sampsonii Hance) Tóm tắt
Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Duy Thuần, Phạm Thị Vân Anh, Lê Cảnh Việt Cường, Hà Xuân Anh, Lê Thị Liên, Hoàng Lê Tuấn Anh, Nguyễn Phan Hằng
 
T. 58, S. 7 (2018) Các hợp chất flavonoid và dẫn xuất của acid prenylbenzoic từ cây nhục tử gần (Sarcosperma affinis Gagnep.) Tóm tắt
Nguyễn Thị Hoài
 
T. 54, S. 3 (2014) Các hợp chất furanoflavon từ lá cây đậu dầu (Pongamia pinnata (L.) – Fabaceae) thu hái tại Thừa Thiên Huế Tóm tắt
Hoàng Thị Như Hạnh, Hồ Việt Đức, Nguyễn Thị Hoài, Trần Đăng Hòa, Bùi Hữu Tài
 
T. 57, S. 7 (2017) Các hợp chất lignan glycosid từ quả cây liên kiều Forsythia suspensa(Thunb.) Vahl. Tóm tắt
Nguyễn Thị Mai
 
T. 52, S. 8 (2012) Các hợp chất megastigman và lignan phân lập từ lá cây bùm bụp bông to Mallotus macrostachyus (Miq.) Muell.-Arg Tóm tắt
Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Phương Thảo, Phan Thị Thanh Hương, Nguyễn Xuân Cường, Ninh Thị Ngọc, Vũ Anh Tú, Lê Đức Đạt, Châu Ngọc Điệp, Phan Văn Kiệm, Châu Văn Minh
 
T. 53, S. 12 (2013) Các hợp chất phenolic phân lập từ gỗ cây trắc (Dalbergia cochinchinensis Pierre) Tóm tắt
Phạm Thanh Loan, Trần Huy Thái, Nguyễn Thị Hiền, Phan Văn Kiệm, Hoàng Lê Tuấn Anh, Châu Văn Minh
 
T. 57, S. 10 (2017) Các hợp chất phenolic phân lập từ lá cây dâu tằm (Morus alba L.) Tóm tắt
Nguyễn Thị Mai
 
T. 51, S. 9 (2011) Các hợp chất phenolic từ cây cỏ sữa lá nhỏ (Euphorbia thymifolia Burm., Euphorbiaceae) Tóm tắt
Vũ Minh Trang, Phan Thị Thuỳ Dung, Phan Minh Giang, Phan Tống Sơn
 
T. 57, S. 1 (2017) Các hợp chất phenylpropanoid glucosid phân lập từ phần trên mặt đất của cây mũi mác Desmodium triquetrum (L.) DC Tóm tắt
Nông Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Bích Thu, Nguyễn Trọng Thông, Hồ Thị Dung
 
T. 51, S. 3 (2011) Các hợp chất phenylpropanoid glucosid phân lập từ rễ cây bạch đồng nữ (Clerodendrum philipinum Schauer, var. simplex Mold.) Tóm tắt
Hà Vân Oanh, Phạm Xuân Sinh, Nguyễn Thái An, Tạ Mạnh Hùng, Châu Văn Minh, Nguyễn Phương Thảo, Phan Văn Kiệm
 
T. 53, S. 2 (2013) Các hợp chất phenylpropanoid phân lập từ rễ cây đơn kim (Bidens pilosa L.) Tóm tắt
Phạm Văn Vượng, Phạm Thanh Kỳ, Nguyễn Thị Bích Thu, Phan Văn Kiệm
 
T. 57, S. 5 (2017) Các hợp chất stilbenoid phân lập từ phân đoạn ethyl acetat phần trên mặt đất cây nho rừng (Vitis heyneana Roem.& Schult.) Tóm tắt
Phùng Thanh Long, Nguyễn Thị Thúy An, Đỗ Thị Hà, Đào Trọng Tuấn, Hà Vân Oanh, Lê Việt Dũng
 
T. 56, S. 5 (2016) Các hợp chất triterpen và flavonoid glycosid phân lập từ lá cây thường xuân (Hedera helix L.) trồng tại Đà Lạt Tóm tắt
Trịnh Thị Điệp, Phạm Thị Mai Hiên
 
T. 56, S. 3 (2016) Các hợp chất triterpen và triterpen ester phân lập từ lá cây Ilex triflora Blume Tóm tắt
Trịnh Thị Điệp, Trần Thị Ngọc Hạnh, Nguyễn Thị Tố Uyên, Lương Văn Dũng, Nguyễn Văn Hạ
 
T. 58, S. 8 (2018) Các hợp chất triterpenoid phân lập từ lá cây hồng (Diospyros kaki L.f. - Ebenaceae) Tóm tắt
Trương Thị Thanh Hoài, Nguyễn Thị Hoài
 
T. 56, S. 5 (2016) Các hợp chất triterpenoid phân lập từ loài an điền nón (Hedyotis pilulifera (Pit.) T. N. Ninh – Rubiaceae) Tóm tắt
Trần Thị Thùy Linh, Nguyễn Đình Quỳnh Phú, Hoàng Xuân Huyền Trang, Võ Quốc Hùng, Hồ Việt Đức, Nguyễn Thị Hoài
 
101 - 125 trong số 1647 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861