Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 59, S. 1 (2019) Định lượng đồng thời metronidazol và spiramycin I trong huyết tương người bằng LC-MS/MS Tóm tắt
Trần Thị Mỹ Dung, Bùi Mỹ Hạnh, Chương Ngọc Nãi, Nguyễn Đức Tuấn
 
T. 55, S. 12 (2015) Định lượng đồng thời ostruthin và 8-methoxyostruthin trong rễ xáo tam phân (Paramignya trimera (Oliv.) Burkill) bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Tóm tắt
Nguyễn Thị Ngọc Dung, Trần Thị Thúy Quỳnh, Phạm Đông Phương, Vĩnh Định
 
T. 54, S. 6 (2014) Định lượng đồng thời paracetamol và cafein trong viên nén bằng phép biến đổi đạo hàm và wavelet phổ tử ngoại Tóm tắt
Vũ Đặng Hoàng
 
T. 59, S. 8 (2019) Định lượng đồng thời paracetamol, ibuprofen và cafein trong chế phẩm bằng quang phổ tử ngoại kết hợp phân tích đa biến Tóm tắt
Trương Thị Thư Hường, Lê Công Tuấn Anh, Đồng Thị Hà Ly, Vũ Đặng Hoàng
 
T. 53, S. 1 (2013) Định lượng đồng thời paracetamol, loratadin và dextromethophan HBr trong chế phẩm đa thành phần bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò dãy diod quang Tóm tắt
Đoàn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Đức Tuấn
 
T. 59, S. 8 (2019) Định lượng đồng thời silybin A và B trong nguyên liệu và trong phức hợp silybin-phospholipid bằng HPLC Tóm tắt
Đặng Trường Giang, Trần Thị Hiện, Phạm Văn Hiển, Vũ Bình Dương
 
T. 53, S. 9 (2013) Định lượng đồng thời đường đơn - glucose, fructose và đường polyalcol - sorbitol, manitol bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Tóm tắt
Hà Diệu Ly, Trịnh Hoàng Dương
 
T. 56, S. 2 (2016) Định tên và đánh giá hoạt tính sinh học một số chủng nấm rễ phân lập trên cây bạch chỉ Tóm tắt
Trần Thị Như Hằng, Đỗ Hoàng Hải, Nguyễn Đình Luyện, Hoàng Kim Chi, Lê Mai Hương
 
T. 56, S. 8 (2016) Định tính nhanh levofloxacin bằng phương pháp nhiễu xạ tia X Tóm tắt
Phạm Thị Hiền, Dương Minh Tân, Trần Việt Hùng, Đoàn Cao Sơn
 
T. 55, S. 2 (2015) Độc tính cấp và bán trường diễn (30 ngày) của clopidogrel bisulfat tổng hợp tại Việt Nam Tóm tắt
Phạm Thị Nguyệt Hằng, Đỗ Thị Phương, Nguyễn Văn Tài
 
T. 52, S. 11 (2012) Độc tính tế bào in vitro và sự cảm ứng apoptosis trên dòng tế bào ung thư của alkaloid chiết tách từ bình vôi lá nhỏ (Stephania pierrei Diels.) Tóm tắt
Bùi Thế Vinh, Hiroaki Sakurai, Ikuo Saiki, Trần Công Luận
 
T. 57, S. 3 (2017) Độc tính trên gan ở bệnh nhân nhiễm HIV có điều trị dự phòng lao bằng isoniazid tại phòng khám ngoại trú HIV/AIDS - Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bạch Mai Tóm tắt
Nguyễn Thị Nga, Đỗ Duy Cường, Vũ Đình Hòa, Nguyễn Hoàng Anh
 
T. 54, S. 6 (2014) Điều chế gel chứa hệ phân tán rắn meloxicam-hydroxypropyl-beta-cyclodextrin Tóm tắt
Phùng Đức Truyền, Huỳnh Văn Hóa, Đặng Văn Tịnh
 
T. 57, S. 6 (2017) Điều chế giá mang lipid cấu trúc nano chứa miconazol nitrat bằng phương pháp vi nhũ tương Tóm tắt
Lê Khắc Tuấn, Phạm Đình Duy
 
T. 58, S. 9 (2018) Điều chế hệ tiểu phân nano chứa cao linh chi (Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fr.) Karst.) hướng tác dụng kháng cholinesterase Tóm tắt
Trần Thị Nguyên Đăng, Trần Lê Tuyết Châu, Trần Phi Hoàng Yến
 
T. 55, S. 9 (2015) Điều chế và kiểm tra chất lượng thuốc phóng xạ 90Y-DOTA-nimotuzumab dùng trong điều trị ung thư đầu cổ Tóm tắt
Nguyễn Thị Thu, Võ Thị Cẩm Hoa, Nguyễn Thị Khánh Giang, Nguyễn Thị Ngọc, Mai Trọng Khoa, Trần Đình Hà, Nguyễn Lĩnh Toàn, Hồ Anh Sơn
 
T. 52, S. 6 (2012) Điều chế và thiết lập chất chuẩn 2-amino-1-(4-nitrophenyl) propan-1,3-diol dùng trong kiểm nghiệm các chế phẩm cloramphenicol Tóm tắt
Trần Lê Hoàng Sơn, Lê Minh Trí, Trần Thành Đạo, Hà Diệu Ly
 
T. 56, S. 1 (2016) Điều chế và thiết lập chất chuẩn crinamidin Tóm tắt
Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Dương Thị Thúy Nga, Nguyễn Thị Tường Vy, Phạm Quỳnh Khoa, Hà Diệu Ly, Hà Hồi, Nguyễn Minh Đức
 
T. 59, S. 6 (2019) Điều chế và thiết lập chuẩn gracillin từ thân rễ bảy lá một hoa (Paris polyphylla var. chinensis Smith) Tóm tắt
Cao Ngọc Anh, Đỗ Thị Hà, Nguyễn Thị Thu, Lê Thị Loan, Thái Nguyễn Hùng Thu
 
T. 55, S. 11 (2015) Điều chế, theo dõi độ ổn định và đánh giá khả năng giải phóng ion bạc in vitro của bột đông khô nano bạc clorid Tóm tắt
Trịnh Ngọc Dương, Nguyễn Thị Thanh Bình, Siatoutho Chengsavang, Nguyễn Thanh Hải
 
T. 53, S. 6 (2013) Điều tra tính đa dạng sinh học cây đại bi (Blumea balsamifera (L.) DC.) cho nguồn borneol ở miền Bắc Việt Nam Tóm tắt
Trần Thị Oanh, Trần Văn Ơn, Nghiêm Đức Trọng
 
T. 59, S. 6 (2019) Định lượng đồng thời astilbin và emodin trong bài thuốc GK1 bằng phương pháp HPLC Tóm tắt
Lê Ngọc Tân, Đỗ Mạnh Dũng, Phạm Văn Hiển, Nguyễn Trọng Điệp, Đặng Trường Giang, Vũ Bình Dương
 
1626 - 1647 trong số 1647 mục << < 61 62 63 64 65 66 


Tạp chí Dược học, ISSN: 0866-7861