S. 44 (2020)

Mục lục

Bài viết

PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH XÃ HỘI DỰA TRÊN KHUNG ĐÁNH GIÁ QUẢN TRỊ BỀN VỮNG Tóm tắt PDF
Bùi Thế Cường 3-12
SINH KẾ VÀ CHUYỂN ĐỔI SINH KẾ CỦA NHÓM NGƯỜI MƯỜNG DI CƯ Ở TỈNH BÌNH DƯƠNG Tóm tắt PDF
Đinh Thị Yến, Lê Thị Ngọc Anh 13-25
CHỨC NĂNG TƯƠNG TẾ CỦA ĐÌNH TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA Ở BÌNH DƯƠNG Tóm tắt PDF
Đinh Thị Hòa 26-33
TẬN DỤNG LỚP NHỚT TRÁI CÀ PHÊ ĐỂ NUÔI CẤY VI SINH THU NHẬN ENZYME PECTINASE LÀM TRONG RƯỢU VANG Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Hùng 34-43
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG BÃ THẢI CÀ PHÊ LÀM CƠ CHẤT TRỒNG NẤM HOÀNG ĐẾ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Ngọc Nhi, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Nhựt Đông, Lê Anh Duy 44-48
KHẢO SÁT KHẢ NĂNG XỬ LÝ COD, NH4+, NO3-, PO43- TRONG NƯỚC THẢI THỦY SẢN BẰNG CÔNG NGHỆ MEMBRANE BIOREACTOR (MBR) Tóm tắt PDF
Trương Quốc Minh 49-57
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG LỰC ION CỦA NaCl và Na2CO3 ĐẾN KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION Cu2+ CỦA BIỂN TÍNH DIATOMITE VỚI HỖN HỢP SẮT MANGAN Tóm tắt PDF
Lê Thị Phơ, Nguyễn Thị Kim Châu 58-66
THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÔ HÌNH HỆ THỐNG THU, PHÂN LOẠI VÀ VẬN CHUYỂN RÁC Ở NHÀ CAO TẦNG, CHUNG CƯ Tóm tắt PDF
Ngô Bảo, Nguyễn Thái Nhật Tâm 67-73
XÂY DỰNG HỆ ĐO GAMMA ĐƠN KÊNH ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TRUYỀN PHÁT KHÔNG DÂY Tóm tắt PDF
Lại Viết Hải, Vương Đức Phụng 74-82
CHUYỂN MẠCH QUANG HỌC DỰA TRÊN ĐIỀU KHIỂN PHA TRONG HỆ NGUYÊN TỬ BA MỨC LAMBDA CẤU HÌNH VÒNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuấn Anh, Thái Doãn Thanh, Nguyễn Xuân Hào, Thái Đình Thịnh, Hoàng Minh Đồng 83-92


Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, ISSN: 1859-4433